Nasze działania

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos” jest organizacją pożytku publicznego, non-profit i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Głównym celem działań Stowarzyszenia jest wyrównywanie startu i szans życiowych chorym na celiakię.

Na rzecz wszystkich chorych na celiakię oraz inne schorzenia wymagające stosowania diety bezglutenowej Stowarzyszenie podejmuje między innymi następujące działania:
● prowadzi nieodpłatną i profesjonalną działalność edukacyjną w zakresie celiakii i diety bezglutenowej,
● prowadzi poradnictwo dietetyczne, kulinarne, medyczne, psychologiczne i prawne,
● oferuje szeroką pomoc chorym na celiakię, w tym pomoc materialną,
● wydaje książki, poradniki, informatory oraz broszury dotyczące celiakii i diety bezglutenowej,
● organizuje różnorodne formy wypoczynku: kolonie, zimowiska i wycieczki,
● organizuje różnorodne imprezy i spotkania integracyjne, kulturalne, okolicznościowe i świąteczne,
● współdziała z administracją rządową i samorządową, w celu poprawy jakości życia oraz rozwiązywania problemów z jakimi borykają się chorzy na celiakię z racji diety,
● współpracuje z placówkami służby zdrowia w celu poprawy opieki zdrowotnej nad chorymi na celiakię,
● wspólnie ze środowiskiem naukowym realizuje różne programy edukacyjne w zakresie celiakii i diety bezglutenowej,
● współpracuje z producentami żywności bezglutenowej, mobilizujemy ich do uruchamiania produkcji nowych wyrobów bezglutenowych.
 
 
Dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach 1% w 2019 roku:
● wydaliśmy poradnik CELIAKIA. DIETA BEZGLUTENOWA. CO CHORY POWINIEN WIEDZIEĆ, który jest nieodpłatnie dostępny dla wszystkich chorych na celiakię i który trafił do przychodni oraz poradni dietetycznych,
● w październiku zorganizowaliśmy kolejną edycję Akademii Zdrowia Celiaka, dzięki której chorzy i ich najbliżsi mogli nieodpłatnie uzupełnić swoją wiedzę z zakresu celiakii i diety bezglutenowej, porozmawiać ze specjalistami z zakresu celiakii i diety bezglutenowej oraz poznać najnowsze bezglutenowe produkty,
● przez cały rok w siedzibie Stowarzyszenia prowadziliśmy nieodpłatne, otwarte dla chorych i ich rodzin „Warsztaty nauki życia z dietą bezglutenową” oraz udzielaliśmy porad z zakresu diety bezglutenowej,
● dla chorych na celiakię zorganizowaliśmy wiele bezpłatnych imprez o charakterze integracyjnym, pośród których były: Śniadanie Wielkanocne, Dzień Dziecka, Mikołajki oraz Wieczerza Wigilijna.