Publikacje o celiakii i diecie bezglutenowej

O ile samo pojęcie diety bezglutenowej nie zmienia się od lat, to będąca podstawą prawidłowego stosowania diety klasyfikacja żywności na produkty dozwolone i zabronione w diecie bezglutenowej ulega ciągłym modyfikacjom.

Niezbędnym warunkiem prawidłowego stosowania diety bezglutenowej jest posiadanie aktualnej wiedzy z zakresu diety bezglutenowej oraz bezglutenowej żywności, dlatego osoby stosujące dietę bezglutenową (a w przypadku dzieci – ich rodzice) powinny stale uaktualniać swoją wiedzę w tym zakresie. Cennym źródłem informacji o celiakii, diecie bezglutenowej i bezglutenowej żywności są publikacje, których jest bardzo wiele na rynku.

Również Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos” wydało wiele publikacji adresowanych dla chorych na celiakię, a wśród nich:
- poradniki o celiakii i diecie bezglutenowej,
- poradniki kulinarne
- wykazy produktów bezglutenowych.

Publikacje wydawane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos” są nieodpłatne dla chorych na celiakię.