Zasady współpracy - www.produktbezglutenowy.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos" kontynuuje zapoczątkowane w 2002 roku przez TPD Koło Pomocy Dzieciom na Diecie Bezglutenowej w Bydgoszczy działania związane z prowadzeniem i aktualizacją bazy produktów bezglutenowych pod nazwą WYKAZ PRODUKTÓW BEZGLUTENOWYCH.

Projekt ten niezmiennie od lat cieszy się ogromną i stale rosnącą popularnością wśród konsumentów żywności bezglutenowej oraz dietetyków i lekarzy. Warto podkreślić, że przygotowany WYKAZ PRODUKTÓW BEZGLUTENOWYCH stanowi największą bazę informacji o produktach bezglutenowych i jest dla chorych przewodnikiem przy zakupach żywności.

Publikacja przygotowywana jest przez Stowarzyszenie w dwóch wersjach:

w formie tradycyjnej - wydrukowanego katalogu – nieodpłatnie udostępnianego zainteresowanym,
w formie elektronicznej publikacji zamieszczonej w serwisach internetowych:
   ● www.produktbezglutenowy.pl
   ● www.dietabezglutenowa.pl
   ● www.celiakia.eu

w postaci (nieodpłatnie udostępnianego) pliku w formacie pdf
 
 
 
Dla producentów i dystrybutorów bezglutenowej żywności projekt WYKAZ PRODUKTÓW BEZGLUTENOWYCH stanowi tanią i efektywną reklamę bezglutenowych produktów,  gdyż trafia bezpośrednio do zainteresowanych, czyli konsumentów bezglutenowej żywności.

Informacje w WYKAZIE PRODUKTÓW BEZGLUTENOWYCH zamieszczamy nieodpłatnie, a od producenta (dystrybutora) oczekujemy jedynie stałej współpracy przy jego bieżącej aktualizacji.

Niezbędnym warunkiem zamieszczenia informacji o produkcie w WYKAZIE PRODUKTÓW BEZGLUTENOWYCH jest jedynie opisanie produktu (na jego opakowaniu) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, czyli opisanie słowne "(produkt) bezglutenowy".

Producentów i dystrybutorów zainteresowanych zamieszczeniem informacji o swoich bezglutenowych produktach prosimy o przesłanie pełnej oferty handlowej bezglutenowych wyrobów. Dodatkowo prosimy również o przesłanie kopii raportu z badań potwierdzających badanie produktów na zawartość glutenu (w przypadku dystrybutorów produktów zagranicznych wystarczy kopia badań otrzymanych od producenta wyrobu). Informacja (wyłącznie numer badania), że produkt był badany pod kątem zawartości glutenu zamieszczana jest w WYKAZIE PRODUKTÓW BEZGLUTENOWYCH.

We wszelkich sprawach związanych z serwisem www.produktbezglutenowy.pl lub WYKAZEM PRODUKTÓW BEZGLUTENOWYCH prosimy kontaktować się z administratorem lub biurem Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Celiakię PRZEKREŚLONY KŁOS:
● za pośrednictwem poczty elektronicznej: dietetyk@dietabezglutenowa.pl,
● telefonicznie 668 176 622 lub 602 623 218.
Korespondencję pocztową proszę kierować na adres:
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos", 85-950 Bydgoszcz 1, skrytka poczt. nr 76.