Żywność bezglutenowa

Produkt bezglutenowy to produkt, w którym zawartość glutenu nie przekracza 2 mg w przeliczeniu na 100 g masy produktu (czyli zawartość glutenu nie przekracza 20 mg na 1 kg masy produktu lub też 20 ppm*)).

Produkt bezglutenowy - zgodnie z wytycznymi GIS - powinien być przez producenta przebadany pod kątem zawartości glutenu, a badanie powinno potwierdzać, że produkt nie zawiera więcej niż 20 ppm glutenu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt bezglutenowy powinien być oznaczony słownie "bezglutenowy".


DEFINICJA PRODUKTU BEZGLUTENOWEGO PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH JEDNOSTEK MIARY ORAZ PRZELICZANIA GLUTENU NA GLIADYNĘ *)


● Produkt bezglutenowy to produkt sprzedawany konsumentowi, w którym całkowita zawartość glutenu nie przekracza 20 mg/kg
● Produkt bezglutenowy to produkt sprzedawany konsumentowi, w którym całkowita zawartość glutenu nie przekracza 2 mg na 100 g
● Produkt bezglutenowy to produkt sprzedawany konsumentowi, w którym całkowita zawartość gliadyny nie przekracza 10 mg/kg
● Produkt bezglutenowy to produkt sprzedawany konsumentowi, w którym całkowita zawartość gliadyny nie przekracza 1 mg na 100 g
● Produkt bezglutenowy to produkt sprzedawany konsumentowi, w którym całkowita zawartość glutenu nie przekracza 20 ppm **)
● Produkt bezglutenowy to produkt sprzedawany konsumentowi, w którym całkowita zawartość gliadyny nie przekracza 10 ppm **)

*) Zgodnie z ustaleniami Komitetu Żywnościowego FAO/WHO stosowany jest przelicznik: gluten = 2 razy gliadyna. Zatem uwzględniając przeliczenie: gluten = 2 razy gliadyna "produkt bezglutenowy" to produkt, w którym zawartość gliadyny nie przekracza 1 mg w przeliczeniu na 100 g masy produktu (czyli zawartość gliadyny nie przekracza 10 mg na 1 kg masy produktu lub też 10 ppm).

**) ppm /z angielskiego: parts per million/ - 1 ppm = 10-6 = 1/1 000 000