Przepisy prawne - zmiany 2016

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos" od kilku lat czynnie bierze udział w konsultacjach dotyczących przepisów wspólnotowych w kwestiach diety bezglutenowej

Zmiany w przepisach dotyczące bezglutenowej żywności
19.07.2016 przestało obowiązywać Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. dotyczące składu i etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu
20.07.2016 zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała
● 20.07.2016
zaczęło obowiązywać rozporządzenie wykonawcze do w/w rozporządzenia Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 828/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności

Kwestie dotyczące definicji i oznaczania bezglutenowej żywności są obecnie regulowane przez Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 828/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności.

Zgodnie z rozporządzeniem:
● sformułowanie „bezglutenowy” można stosować wyłącznie, jeśli dana żywność w postaci sprzedawanej konsumentowi końcowemu zawiera nie więcej niż 20 mg/kg glutenu,
sformułowanie „o bardzo niskiej zawartości glutenu” można stosować wyłącznie, jeżeli zawartość glutenu w żywności składającej się z jednego lub większej liczby składników lub zawierającej jeden lub większą liczbę składników wytworzonych z pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa lub ich odmian krzyżowych, które zostały specjalnie przetworzone w celu zmniejszenia zawartości glutenu, nie przekracza 100 mg/kg glutenu w żywności sprzedawanej konsumentowi końcowemu,
owies znajdujący się w żywności określanej jako bezglutenowa lub o bardzo niskiej zawartości glutenu musi być specjalnie wyprodukowany, przygotowany lub przetworzony, tak aby uniknąć zanieczyszczenia pszenicą, żytem, jęczmieniem lub ich odmianami krzyżowymi, a zawartość glutenu w takim owsie nie może przekraczać 20 mg/kg.

 BROSZURA Nowe wytyczne w zakresie oznakowania bezglutenowej żywności w Polsce

 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 609/2013
Z DNIA 12 CZERWCA 2013 R. W SPRAWIE ŻYWNOŚCI PRZEZNACZONEJ DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI ORAZ ŻYWNOŚCI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA MEDYCZNEGO I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ZASTĘPUJĄCYCH CAŁODZIENNĄ DIETĘ, DO KONTROLI MASY CIAŁA

 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 828/2014
Z DNIA 30 LIPCA 2014 R. W SPRAWIE PRZEKAZYWANIA KONSUMENTOM INFORMACJI NA TEMAT NIEOBECNOŚCI LUB ZMNIEJSZONEJ ZAWARTOŚCI GLUTENU W ŻYWNOŚCI