Przekreślony kłos - informacje

Przepisy prawne nakładają na producentów lub dystrybutorów bezglutenowej żywności jedynie obowiązek oznaczania wyrobów opisem słownym „(produkt) bezglutenowy”. Jednak zwyczajowo przyjętym od wielu lat dodatkowym sposobem oznakowania bezglutenowej żywności jest znak graficzny symbolizujący przekreślony kłos.
 
   *)
 
Symbol "przekreślonego kłosa" jest znakiem ogólnoinformacyjnym i nie podlega wyłączności używania przez jeden podmiot, więc każdy producent/dystrybutor żywności lub inny podmiot może zaprojektować własny znak przekreślonego kłosa, ważne tylko, aby zaprojektowany przez niego znak nie był kopią, a więc wiernym odzwierciedleniem - znaku stosowanego przez inne podmioty. Wszelkie inne wersje znaku "przekreślonego kłosa" podlegające chociaż drobnym modyfikacjom są dopuszczone.
  **)

Nie funkcjonują żadne polskie, unijne ani światowe normy, które producentów lub dystrybutorów żywności obligowałyby do stosowania jakiejkolwiek wersji znaku, a w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawnych producent nie ma obowiązku umieszczania na opakowaniu symbolu graficznego "przekreślonego kłosa".

Nie funkcjonuje również żaden urzędowy system licencjonowania produktów powiązany z nadawaniem znaku "przekreślonego kłosa". Wszelkie licencje w tym przedmiocie są jedynie prywatnymi licencjami stowarzyszeń lub innych organizacji, które w ten sposób odpłatnie oddają do użytkowania swój prywatny (zarejestrowany lub nie) znak, czyli znak do którego posiadają prawa autorskie wynikające z utworzenia (zaprojektowania) znaku.

Symbol "przekreślonego kłosa" nie jest i nigdy nie był znakiem jakości.

*) Przykładowe znaki zastrzeżone przez firmy Hame, Bacówka i Mlekpol.
**) Znak udostępniony nieodpłatnie na licencji CC BY-SA 4.0