KIEŁBASA SWOJSKA Z FIRMY DOBIJA

KIEŁBASA SWOJSKA Z FIRMY DOBIJA W ofercie frmy DOBIJA pojawiła się bezglutenowa kiełbasa swojska.

   

Grafiki dostarczył producent.