ZAWIADOMIENIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ

ZAWIADOMIENIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ ZAWIADOMIENIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ z dnia 13.7.2017 r.
dotyczące przekazywania informacji o substancjach lub produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności  w tym zboża zawierające gluten.

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_legislation_guidance_allegens-2017-4864_pl.pdf