WSKAZÓWKI DLA WYPEŁNIAJĄCYCH PIT 38

WSKAZÓWKI DLA WYPEŁNIAJĄCYCH PIT 38 Jeżeli wypełniasz roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT 38 należy:
● w poz. 57 wpisać numer KRS: 0000 345 184;
● w poz. 58 podać kwotę 1% podatku (pamiętaj, że nie może ona przekroczyć 1% należnego podatku wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół);
● w poz. 60 można zadeklarować wyrażenie zgody na przekazanie danych organizacji pożytku publicznego;
● w poz. 61 można wpisać dane uzupełniające ułatwiające kontakt z podatnikiem, np. adres e-mail lub numer telefonu.