Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos"
KRS: 0000345184
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Adres do korespondencji
85-950 Bydgoszcz 1
skrytka pocztowa nr 76

Śledź nas

Bezglutenowe nowości

Bezglutenowe nowości

Bezglutenowe nowości

Dział Nowości, to zbiór informacji o nowych produktach bezglutenowych, które pojawiły się na rynku.
 
Dla chorych na celiakię jest to szczególnie cenny zbiór, gdyż zawiera informacje wyłącznie o produktach, których producent odpowiedzialnie podchodzi do tematu produkcji żywności bezglutenowej i który swoje wyroby oznaczone jako „produkt bezglutenowy” bada pod kątem obecności glutenu, a badania potwierdzają, że wyroby zawierają nie więcej niż 20 ppm glutenu, a więc spełniają określone w przepisach normy dla żywności bezglutenowej.