Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos"
KRS: 0000345184
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Adres do korespondencji
85-950 Bydgoszcz 1
skrytka pocztowa nr 76

Śledź nas

Oznakowanie żywności bezglutenowej

Oznakowanie żywności bezglutenowej

 

Przepisy prawne precyzyjnie regulują sposób oznaczania produktów bezglutenowych. Produkty bezglutenowe, czyli wyroby zawierające nie więcej niż 20 ppm glutenu powinny być oznaczone słownie jako „(produkt) bezglutenowy”.

Produkty o niskiej zawartości glutenu, czyli wyroby zawierające do 100 ppm glutenu powinny być natomiast oznaczane jako „produkty o bardzo niskiej zawartości glutenu” – nie wolno w ich etykietowaniu, reklamie oraz prezentacji używać określenia „(produkt) bezglutenowy”.

Część producentów dodatkowo oznacza swoje bezglutenowe wyroby symbolem graficznym „przekreślonego kłosa” korzystając z różnych wersji znaku lub w jeszcze inny sposób. Żadne przepisy nie nakładają jednak na producentów obowiązku stosowania jakiegokolwiek znaku graficznego symbolizującego „przekreślony kłos”.

Należy podkreślić, że osoba chora na celiakię dokonując wyboru produktu powinna kierować się opisem słownym „bezglutenowy”, który jest wymagany przez obowiązujące prawo unijne, a nie symbolami graficznymi „przekreślonego kłosa”, gdyż nimi oznaczane są również wyroby o niskiej zawartości glutenu, a więc te, które nie są zalecane chorym na celiakię.

Oprócz symboliki „przekreślonego kłosa” do graficznego oznaczania bezglutenowej żywności stosowane są również inne symbole graficzne – część z nich jest nawet zarejestrowana jako znak towarowy.

DO POBRANIA
BROSZURA Wytyczne w zakresie oznakowania żywności bezglutenowej w Polsce (obowiązujące od 20 lipca 2016)