Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos"
KRS: 0000345184
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Adres do korespondencji
85-950 Bydgoszcz 1
skrytka pocztowa nr 76

Śledź nas

Produkt bezglutenowy

Produkt bezglutenowy

 

ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA

Produkt bezglutenowy to produkt, w którym zawartość glutenu nie przekracza 20 mg w przeliczeniu na 1 kg masy produktu. Produkt taki - zgodnie z przepisami prawa  - powinien posiadać na opakowaniu opis słowny "(produkt) bezglutenowy".

Produkt bezglutenowy - zgodnie z wytycznymi GIS - powinien być przez producenta przebadany pod kątem zawartości glutenu, a badanie powinno potwierdzać, że produkt spełnia normy dla bezglutenowej żywności, czyli nie zawiera więcej niż 20 mg glutenu w przeliczeniu na 1 kg masy produktu.

W DIECIE BEZGLUTENOWEJ

W diecie bezglutenowej, przy klasyfikacji żywności pod kątem diety bezglutenowej za produkty bezglutenowe uważa się:

  • produkty naturalnie bezglutenowe takie jak: warzywa, owoce, mleko, mięso, drób, jaja, itp. w nieprzetworzonej postaci - produkty te - zgodnie z przepisami prawa - nie są opisywane pod kątem glutenu (nie muszą posiadać na opakowaniu opisu słownego "(produkt) bezglutenowy",
  • produkty spożywcze opisane na opakowaniu opis słowny "(produkt) bezglutenowy".

DEFINICJA PRODUKTU BEZGLUTENOWEGO PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH JEDNOSTEK MIARY ORAZ PRZELICZANIA GLUTENU NA GLIADYNĘ*)

  • Produkt bezglutenowy to produkt, w którym zawartość glutenu nie przekracza 20 mg na 1 kg masy produktu
  • Produkt bezglutenowy to produkt, w którym zawartość glutenu nie przekracza 2 mg na 100 g masy produktu
  • Produkt bezglutenowy to produkt, w którym zawartość gliadyny nie przekracza 10 mg na 1 kg masy produktu
  • Produkt bezglutenowy to produkt, w którym zawartość gliadyny nie przekracza 1 mg na 100 g masy produktu
  • Produkt bezglutenowy to produkt, w którym zawartość glutenu nie przekracza 20 ppm **)
  • Produkt bezglutenowy to produkt, w którym zawartość gliadyny nie przekracza 10 ppm **)

*) Zgodnie z ustaleniami Komitetu Żywnościowego FAO/WHO stosowany jest przelicznik: gluten = 2 razy gliadyna. Zatem uwzględniając przeliczenie: gluten = 2 razy gliadyna "produkt bezglutenowy" to produkt, w którym zawartość gliadyny nie przekracza 1 mg w przeliczeniu na 100 g masy produktu (czyli zawartość gliadyny nie przekracza 10 mg na 1 kg masy produktu lub też 10 ppm).

**) ppm /z angielskiego: parts per million/ - 1 ppm = 10-6 = 1/1 000 000