Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos"
KRS: 0000345184
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Adres do korespondencji
85-950 Bydgoszcz 1
skrytka pocztowa nr 76

Śledź nas

Czy produkt bezglutenowy musi być certyfikowany?

Czy produkt bezglutenowy musi być certyfikowany?

Czy produkt bezglutenowy musi być certyfikowany?

Produkt spożywczy adresowany do osób stosujących dietę bezglutenową - zgodnie z przepisami prawa - powinien posiadać sformułowanie "(produkt) bezglutenowy" np. poprzez opis „produkt bezglutenowy” lub bezpośrednio w nazwie produktu "makaron bezglutenowy". Podanie na opakowaniu produktu sformułowania „(produkt) bezglutenowy” zobowiązuje producenta do udokumentowania, że produkt spełnia normy dla bezglutenowej żywności (zgodnie z prawem żywnościowym), czyli zawiera nie więcej niż 20 mg/kg glutenu.

Żadne przepisy prawa żywnościowego nie wymagają certyfikacji żywności bezglutenowej. Nie funkcjonuje także żaden, wymagany przez prawo żywnościowe europejski system licencyjny dla produktów bezglutenowych. Certyfikaty w zakresie żywności bezglutenowej, w tym oznaczanie produktów bezglutenowych określonymi symbolami graficznymi "przekreślonego kłosa" lub innymi, to wyłącznie prywatne certyfikaty, które nie są wymagane przez prawo żywnościowe. Zwykle polegają one na udostępnieniu przez prywatny podmiot konkretnego znaku graficznego, który jest zarejestrowany jako znak towarowy.

Znajdujące się w Internecie informacje dotyczące certyfikowania żywności bezglutenowej konkretnym symbolem "przekreślonego kłosa" to element kampanii, polegającej na odsprzedaży licencji na używanie konkretnego symbolu "przekreślonego kłosa", który jest zarejestrowany jako prywatny znak towarowy.

Wbrew szerzonym informacjom nie funkcjonuje również żaden europejski, unijny oraz polski urzędowy system licencjonowania produktów powiązany z nadawaniem znaku "przekreślonego kłosa". Wszelkie licencje w tym przedmiocie są jedynie prywatnymi licencjami stowarzyszeń lub innych podmiotów, które w ten sposób odpłatnie odsprzedają prawo do okresowego użytkowania swojego prywatnego znaku do którego posiadają prawa autorskie wynikające z utworzenia (zaprojektowania) znaku. Żaden z symboli "przekreślonego kłosa" nigdy nie był i nie jest obecnie urzędowym znakiem jakości.