Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos"
KRS: 0000345184
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Adres do korespondencji
85-950 Bydgoszcz 1
skrytka pocztowa nr 76

Śledź nas

Bezglutenowe nowości od Celiko

Bezglutenowe nowości od Celiko

Bezglutenowe nowości od Celiko

Soda oczyszczona bezglutenowa - tak bardzo pożądana przez chorych na celiakię oraz cukier korzenny bezglutenowy to nowości w ofercie Celiko.
Spełnienie norm dla żywności bezglutenowej zostało potwierdzone badaniami.