Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos"
KRS: 0000345184
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Adres do korespondencji
85-950 Bydgoszcz 1
skrytka pocztowa nr 76

Śledź nas

Wykaz produktów bezglutenowych

Wykaz produktów bezglutenowych

 

Właściwa identyfikacja produktów dozwolonych i zabronionych w diecie opiera się na znajomości rynku bezglutenowej żywności. Wykaz wszystkich oznaczonych produktów bezglutenowych (przebadanych pod kątem zawartości glutenu i spełniającym normy dla bezglutenowej żywności) stanowiłby dla każdego chorego cenny zbiór informacji o bezglutenowych produktach znajdujących się na rynku*). Jednak zmiany, jakie zachodzą na rynku bezglutenowych produktów (z jednej strony pojawiają się nowe produkty, a z drugiej inne znikają lub przestają być bezglutenowymi) wymuszałyby konieczność jego aktualizacji przynajmniej kilkanaście razy w roku, a to z kolei sprawia, że jego wydruk (w wersji papierowej) jest nieopłacalny i mija się z celem.

Ułatwieniem dla chorych mogłaby być niezawodna i bieżąco aktualizowana aplikacja, która wskazywałaby produkty bezglutenowe za pomocą kodu kreskowego lub też pozwalała uzyskać informacje o produktach bezglutenowych z danego asortymentu lub konkretnego producenta, np. listę bezglutenowych galaretek lub jogurtów albo listę bezglutenowych lodów marki Grycan, itp. Niestety, w Polsce nadal brakuje tego typu profesjonalnego rozwiązania, które z pewnością rozwiązałoby problemy z zakupem żywności bezglutenowej i z pewnością mogłoby zastąpić drukowany wykaz.

Aby na bieżąco aktualizować informacje o bezglutenowych produktach znajdujących się na rynku chorym na celiakię polecamy śledzenie informacji o nowych produktach pojawiających się na rynku na: W Polsce aktualnie nie ma systemu rejestracji i weryfikacji produktów bezglutenowych wprowadzanych na rynek**). Z tego powodu konsumenci żywności bezglutenowej nie mają gwarancji, że wszystkie produkty sprzedawane jako bezglutenowe są przebadane na zawartość glutenu oraz spełniają warunki bezglutenowości. Główny Inspektor Sanitarny prowadzi monitoring (kontrolę) żywności bezglutenowej, ale są to działania prowadzone na zbyt małą – w stosunku do potrzeb skalę lub wykonywane po interwencji.

Środowisko chorych na celiakię od kilku lat zabiega o utworzenie rządowego, jawnego, dostępnego on-line (podobnie jak wykaz leków) rejestru produktów bezglutenowych (wyłącznie produktów przebadanych i spełniających normy dla bezglutenowej żywności) na stronie instytucji rządowej, do którego nieodpłatnie miałby dostęp każdy chory. Taki wykaz byłby dla chorych na celiakię cennym źródłem wiedzy o bezglutenowych produktach dostępnych na rynku i znacznie ułatwiłby identyfikację produktów bezpiecznych w diecie bezglutenowej. Jednocześnie wykaz taki wskazałby nieuczciwych producentów (czyli tych, którzy nie badają swoich produktów i tym samym nie mogą ich zgłosić do jawnego rządowego rejestru) i pozwolił na ich wyeliminowanie z rynku.

*)  Pierwszy wykaz produktów bezglutenowych ukazał się w Polsce w 2000 roku.
**) Wcześniej taki obowiązek dotyczył produktów bezglutenowych zaliczanych środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego – wówczas każdy wyrób bezglutenowy zaliczany do środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego musiał być zgłaszany GIS, a osoby chore na celiakię mogły na stronach internetowych GIS zweryfikować, czy produkt znajdujący się na rynku został zgłoszony i zweryfikowany przez GIS pod kątem zawartości glutenu.