Dla producentów

 BROSZURA Nowe wytyczne w zakresie oznakowania bezglutenowej żywności w Polsce obowiązujące od 2016 roku.