Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos"
KRS: 0000345184
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Adres do korespondencji
85-950 Bydgoszcz 1
skrytka pocztowa nr 76

Śledź nas

1 procent

1% podatku na rzecz osób chorych na celiakię

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos” w Bydgoszczy bardzo serdecznie prosi wszystkich sympatyków działań organizacji podejmowanych na rzecz chorych na celiakię o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia.

  • Nasze działania – przeczytaj koniecznie  jak pomagamy chorym na celiakię, dzięki środkom przekazanym nam z 1% podatku PIT
  • Wskazówki dla podatników – tu znajdziesz wszystkie wskazówki dotyczące sporządzania poszczególnych rodzajów formularzy PIT
  • Rozlicz PIT on-line – dzięki współpracy Stowarzyszenia z PITax.pl możesz rozliczyć swój PIT on-line i przekazać nam 1% podatku
  • Do pobrania – pobierz oraz udostępnij grafiki i tym samym wesprzyj naszą kampanię dotyczącą przekazywania 1% na rzecz chorych na celiakię