Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos"
KRS: 0000345184
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Adres do korespondencji
85-950 Bydgoszcz 1
skrytka pocztowa nr 76

Śledź nas

Kontakt

Kontakt

Serwis prowadzony jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

Właściciel serwisu

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos”

Siedziba organizacji:
85-200 Bydgoszcz
ul. Łokietka 6
Adres do korespondencji
85-950 Bydgoszcz 1
skrytka poczt. nr 76
KRS:

0000345184
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Numer konta bankowego

94 1020 1462 0000 7302 0205 1225
PKO BP S.A. Oddz. 1 w Bydgoszczy