Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos"
KRS: 0000345184
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Adres do korespondencji
85-950 Bydgoszcz 1
skrytka pocztowa nr 76

Śledź nas

Kodeks Żywnościowy

Kodeks Żywnościowy

 

Kodeks Żywnościowy (Codex Alimentarius) stanowi zbiór przyjętych w skali międzynarodowej norm żywności, kodeksowych praktyk, zaleceń i wytycznych wykorzystywanych przez urzędowe służby kontroli, przemysł rolno-spożywczy oraz środowiska naukowe.

Kodeks Żywnościowy w zmodyfikowanym w 2008 roku standardzie 118 - 1979 KODEKS ŻYWNOŚCIOWY DLA ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA DIETETYCZNEGO DLA OSÓB Z NIETOLERANCJĄ GLUTENU [CODEX STANDARD FOR FOODS FOR SPECIAL DIETARY USE FOR PERSONS INTOLERANT TO GLUTEN] prezentuje między innymi: definicję żywności bezglutenowej, definicję żywności o bardzo niskiej zawartości glutenu, definicję glutenu oraz wskazuje metodę oznaczania glutenu.

Zgodnie ze standardem żywnością bezglutenową jest żywność:

  • składająca się lub wytworzona wyłącznie z składników niezawierających w swoim składzie pszenicy (i jej odmian takich jak pszenica durum, orkisz i kamut), żyta, jęczmienia i owsa lub ich odmian oraz w której całkowity poziom glutenu nie przekracza 20 mg/kg,
  • zawierająca jeden lub więcej składników z pszenicy (i jej odmian takich jak pszenica durum, orkisz i kamut), żyta, jęczmienia i owsa lub ich odmian oraz w której całkowity poziom glutenu w przeznaczonym do sprzedaży produkcie nie przekracza 20 mg/kg.
    Żywność o obniżonej zawartości glutenu to żywność zawierająca jeden lub więcej składników z pszenicy (i jej odmian takich jak pszenica durum, orkisz i kamut), żyta, jęczmienia i owsa lub ich odmian oraz w której całkowity poziom glutenu w przeznaczonym do sprzedaży produkcie zawarty jest w graniach od powyżej 20 mg/kg do 100 mg/kg.

Kodeks żywnościowy wszystkie szkodliwe dla chorych na celiakię prolaminy określa wspólnym terminem gluten i definiuje gluten jako frakcję białka znajdującą się w pszenicy, życie, jęczmieniu, owsie lub w ich odmianach krzyżowych oraz pochodne takiej frakcji białka, których to frakcji i pochodnych niektóre osoby nie tolerują oraz które to frakcje i pochodne nie rozpuszczają się w wodzie ani roztworze chlorku sodu 0,5 M.

Zgodnie z ustaleniami Komitetu Żywnościowego zalecaną metodą oznaczania gliadyny jest metoda immunoenzymatyczna ELISA MENDEZ R5.

DO POBRANIA
CODEX STANDARD 118 - 1979 CODEX STANDARD FOR FOODS FOR SPECIAL DIETARY USE FOR PERSONS INTOLERANT TO GLUTEN -  wersja z 2015 roku

Strona Komitetu Żywnościowego www.fao.org