Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos"
KRS: 0000345184
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Adres do korespondencji
85-950 Bydgoszcz 1
skrytka pocztowa nr 76

Śledź nas

Przepisy prawne - prawo polskie

Przepisy prawne - prawo polskie

 

Najważniejsze kwestie dotyczące bezglutenowej żywności reguluje Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos" od kilku lat czynnie bierze udział w konsultacjach dotyczących przepisów prawa żywnościowego w kwestii żywności bezglutenowej.

DO POBRANIA
USTAWA Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia - test ujednolicony