Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos"
KRS: 0000345184
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Adres do korespondencji
85-950 Bydgoszcz 1
skrytka pocztowa nr 76

Śledź nas

Pierwsza wizyta u dietetyka

Pierwsza wizyta u dietetyka

 

Dobrym doradcą  w zakresie diety bezglutenowej będzie dietetyk, czyli specjalista w zakresie żywienia (zarówno osób zdrowych, jak i zdrowych). Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż problematyka diety bezglutenowej to niewielki ułamek wiedzy z zakresu żywienia osób chorych, stąd przed wyborem dietetyka należy koniecznie sprawdzić, czy specjalizuje się on w prowadzeniu pacjentów z celiakią.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PIERWSZEJ WIZYTY?
  • Spisz na kartce wszystkie pytania, które chcesz zadać dietetykowi podczas spotkania.
  • Wypełnij dzienniczek dietetyczny przekazany przez dietetyka (jeżeli w dzienniczku nie ma pytań odnośnie spożywanych leków i suplementów diety to dodatkowo spisz je na kartce). Wypełniony dzienniczek zwykle wysyłasz dietetykowi przed wizytą, a na wizycie dietetyk omawia z Tobą już przeanalizowany dzienniczek.
  • Zabierz ze sobą kopię badań poziomu przeciwciał specyficznych dla celiakii (przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej lub przeciwciała przeciw deamidowanym peptydom gliadyny w klasie ) w klasie IgA lub IgG - na ich podstawie monitoruje się poprawność stosowania diety bezglutenowej. Jeżeli ostatnie badanie poziomu przeciwciał jest sprzed kilku lat to być może dietetyk przed wizytą poprosi Ciebie o ponowne badanie (badanie poziomu przeciwciał, które nie zostało zlecone przez lekarza specjalistę jest badaniem odpłatnym).
W CZASIE SPOTKANIA
  • Dietetyk przeprowadzi z Tobą wywiad odnośnie nawyków żywieniowych.
  • Dietetyk przekaże Tobie uwagi odnoście przesłanego wcześniej dzienniczka i wskaże błędy, które popełniasz w stosowaniu diety bezglutenowej.
  • Być może dietetyk sprawdzi też Twoją wiedzę z zakresu diety bezglutenowej i żywności bezglutenowej – nie przyjmuj się, to nie jest test na ocenę – dietetyk musi znać poziom Twojej wiedzy z zakresu diety bezglutenowej i żywności bezglutenowej (a zwłaszcza sposób doboru produktów i analizy etykiet).
  • Być może dietetyk (za Twoją zgodą) wykona tzw. test uczciwości, tj. za pomocą testów Gluten Detect sprawdzi, czy spożywasz gluten.
Stowarzyszenie „Przekreślony Kłos” oferuje nieodpłatne konsultacje dietetyczne wyłącznie dla swoich członków:
  • konsultacje dietetyczne dla osób ze świeżo zdiagnozowaną celiakią (wprowadzenie do diety bezglutenowej),
  • monitorowanie diety bezglutenowej – polecamy osobom, które mimo stosowania diety bezglutenowej mają wysoki poziom przeciwciał sygnalizujący nieprawidłowe stosowanie diety bezglutenowej.
DO POBRANIA
DZIENNICZEK Dzienniczek dietetyczny