Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos"
KRS: 0000345184
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Adres do korespondencji
85-950 Bydgoszcz 1
skrytka pocztowa nr 76

Śledź nas

Pobyt w szpitalu

Dieta bezglutenowa podczas pobytu w szpitalu i/lub podczas leczenia uzdrowiskowego

 

Pobyt chorego na celiakię w szpitalu, czy też korzystanie z leczenia uzdrowiskowego związane są z koniecznością spożywania posiłków oferowanych przez te podmioty swoim pacjentom. W ostatnich latach zdecydowanie poprawiła się jakość jedzenia oferowanego pacjentom na diecie bezglutenowej oraz poziom wiedzy personelu z zakresu diety bezglutenowej. Niestety, w niektórych placówkach nadal zdarza się, że posiłek serwowany osobie chorej na celiakię nie spełnia wymogów diety bezglutenowej i pacjent musi liczyć na wyżywienie dostarczane mu przez najbliższych.

OBOWIĄZEK SERWOWANIA ODPOWIEDNICH POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW ZE ZDIAGNOZOWANĄ CELIAKIĄ
Zgodnie z przepisami pacjent korzystający ze świadczeń zdrowotnych ma prawo do korzystania ze świadczeń adekwatnych do jego stanu zdrowia, w tym również do odpowiedniego wyżywienia. Zatem osoba chora na celiakię, która poinformowała lekarza/placówkę o swoim schorzeniu ma prawo domagać się bezglutenowego posiłku*)**).

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO POBYTU W SZPITALU (LUB DO LECZENIA UZDROWISKOWEGO)?
POBYT PLANOWANY
  • Najlepiej zadbaj, aby lekarz wypisujący skierowanie zaznaczył w nim, że chorujesz na celiakię i wymagasz diety bezglutenowej.
  • Zabierz ze sobą dokumenty potwierdzające, że chorujesz na celiakię i tym samym wymagasz stosowania diety bezglutenowej.
  • Przygotuj sobie podstawowe produkty (głównie pieczywo) – przynajmniej do pierwszych odwiedzin najbliższych.
POBYT NIEPLANOWANY
  • Zabierz ze sobą dokumenty potwierdzające, że chorujesz na celiakię i wymagasz stosowania diety bezglutenowej.
  • Przygotuj sobie podstawowe produkty (głównie pieczywo) – przynajmniej do pierwszych odwiedzin najbliższych.

ZGŁASZANIE ZASTRZEŻEŃ W KWESTII DIETY BEZGLUTENOWEJ W POSIŁKACH W SZPITALU
W sytuacji, kiedy w czasie leczenia finansowanego ze środków publicznych pomimo udokumentowania przez pacjenta, że choruje na celiakię nie może on liczyć na bezglutenowe posiłki lub ma zastrzeżenia do jakości serwowanych posiłków może on zgłosić skargę:
  • do dyrektora szpitala,
  • do Rzecznika Praw Pacjenta,
  • do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
KOMUNIKAT
Stowarzyszenie „Przekreślony Kłos” przygotowuje kolejną interwencję, w kwestii problemów (lub nawet braku) zabezpieczenia diety bezglutenowej podczas leczenia szpitalnego pacjentów chorych na celiakię. Jeżeli chcesz podzielić się swoim doświadczeniem to napisz do nas: dietetyk@dietabezglutenowa.pl.


*) Ustawa z dnia 27 sierpnia o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
Niestety, wciąż brakuje formalnego, ogólnopolskiego systemu dietetycznego, który uregulowałby kwestie rodzajów i przygotowywania diet dla poszczególnych jednostek chorobowych oraz ujednoliciłby nazewnictwo diet.
**) Lekarz/placówka może poprosić pacjenta o udokumentowanie rozpoznania celiakii.