Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos"
KRS: 0000345184
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Adres do korespondencji
85-950 Bydgoszcz 1
skrytka pocztowa nr 76

Śledź nas

Alergia pokarmowa na zboża

Alergia pokarmowa na zboża

 

Alergia pokarmowa (w tym alergia na zboża zawierająca gluten) jest to niewłaściwa reakcja organizmu na spożywany alergen uwarunkowana mechanizmami immunologicznymi.

Alergia – w odróżnieniu od celiakii – nie powoduje zmian w jelicie cienkim. Wyróżnia się dwa rodzaje alergii pokarmowej:

  •  alergia IgE zależna, przy której objawy w postaci: swędzącej wysypki, obrzęku, zaczerwienienia, wymiotów a nawet wstrząsu anafilaktycznego pojawiają się w ciągu kilku minut po spożyciu alergenu,
  •  alergia IgE niezależna, przy której objawy w postaci biegunki, zaparć lub wyprysków pojawiają się dopiero po kilku godzinach od spożycia alergenu .

Przy alergii pokarmowej na zboża zawierające gluten zaleca się dietę bezglutenową, dietę niskoglutenową lub dietę eliminującą konkretny rodzaj zboża, np. dietę bez pszenicy. Alergia pokarmowa może z czasem zmniejszyć swoje nasilenie, a nawet ustąpić całkowicie, dlatego w przypadku alergii dieta nie zawsze musi być stosowana przez całe życie.

Oprócz alergii pokarmowej spotyka się również inne rodzaje reakcji alergicznych na zboża zawierające gluten:

  •  tzw. astmę piekarzy,
  •  stan zapalny skóry po kontakcie z glutenem (np. przy wyrabianiu ciasta),
  •  nieprawidłową reakcję organizmu na gluten powiązaną z wysiłkiem fizycznym.