Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos"
KRS: 0000345184
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Adres do korespondencji
85-950 Bydgoszcz 1
skrytka pocztowa nr 76

Śledź nas

Produkt bezglutenowy

Produkt bezglutenowy

 

PRODUKT BEZGLUTENOWY - ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO
Produkt bezglutenowy
 to produkt, w którym zawartość glutenu nie przekracza 20 mg glutenu w przeliczeniu na 1 kg masy produktu. Produkt taki - zgodnie z przepisami prawa  - powinien posiadać na opakowaniu sformułowanie "(produkt) bezglutenowy".

Producent (dystrybutor) produktu opisanego jako "(produkt) bezglutenowy" powinien udokumentować, że produkt spełnia wymogi prawa żywnościowego dla żywności bezglutenowej. W tym celu producent (dystrybutor) powinien wykonać badanie, które potwierdzi, że produkt zawiera nie więcej niż 20 ppm glutenu.

PRODUKT BEZGLUTENOWY W DIECIE BEZGLUTENOWEJ
W diecie bezglutenowej, przy klasyfikacji żywności pod kątem diety bezglutenowej za produkty bezglutenowe uważa się:

  • produkty naturalnie bezglutenowe takie jak: warzywa, owoce, mleko, mięso, drób, jaja, itp. w nieprzetworzonej postaci - produkty te - zgodnie z przepisami prawa - nie są opisywane pod kątem glutenu (nie muszą posiadać na opakowaniu opisu słownego "(produkt) bezglutenowy"*),
  • produkty spożywcze opisane na opakowaniu opis słowny "(produkt) bezglutenowy".

DEFINICJA PRODUKTU BEZGLUTENOWEGO PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH JEDNOSTEK MIARY ORAZ PRZELICZANIA GLUTENU NA GLIADYNĘ*)

  • Produkt bezglutenowy to produkt, w którym zawartość glutenu nie przekracza 20 mg na 1 kg masy produktu
  • Produkt bezglutenowy to produkt, w którym zawartość glutenu nie przekracza 2 mg na 100 g masy produktu
  • Produkt bezglutenowy to produkt, w którym zawartość gliadyny nie przekracza 10 mg na 1 kg masy produktu
  • Produkt bezglutenowy to produkt, w którym zawartość gliadyny nie przekracza 1 mg na 100 g masy produktu
  • Produkt bezglutenowy to produkt, w którym zawartość glutenu nie przekracza 20 ppm **)
  • Produkt bezglutenowy to produkt, w którym zawartość gliadyny nie przekracza 10 ppm ***)

*) Zgodnie z przepisami prawa żywnościowego nie można sugerować, że dany produkt posiada szczególne właściwości, gdy w rzeczywistości wszystkie podobne produkty mają takie same właściwości - zwłaszcza przez szczególne podkreślanie braku określonych składników. Nie można zatem deklarować, że konkretne masło jest "bezglutenowe", gdyż w rzeczywistości każde masło jest "bezglutenowe".
**) Zgodnie z ustaleniami Komitetu Żywnościowego FAO/WHO stosowany jest przelicznik: gluten = 2 razy gliadyna. Zatem uwzględniając przeliczenie: gluten = 2 razy gliadyna "produkt bezglutenowy" to produkt, w którym zawartość gliadyny nie przekracza 1 mg w przeliczeniu na 100 g masy produktu (czyli zawartość gliadyny nie przekracza 10 mg na 1 kg masy produktu lub też 10 ppm).

***) ppm /z angielskiego: parts per million/ - 1 ppm = 10-6 = 1/1 000 000