Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos"
KRS: 0000345184
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Adres do korespondencji
85-950 Bydgoszcz 1
skrytka pocztowa nr 76

Śledź nas

Celiakia

Celiakia

 

Celiakia (choroba trzewna) – to trwała nietolerancja glutenu, czyli białka zawartego w pszenicy, życie i jęczmieniu.

Spożywanie glutenu przez chorych na celiakię:

  •  powoduje, że w błonie śluzowej jelita tworzy się stan zapalny,
  •  prowadzi do uszkodzenia, a nawet całkowitego zaniku kosmków jelitowych,
  •  sprawia, że pogłębiają się przestrzenie między kosmkami zwane kryptami.

Zaistniałe zmiany powodują zmniejszenie powierzchni jelita i prowadzą do zaburzeń wchłaniania substancji odżywczych. Po zastosowaniu diety bezglutenowej jelito chorego regeneruje się oraz ustępują objawy celiakii. W ostatnich latach obraz choroby trzewnej zmienił się znacząco. Celiakię jeszcze pod koniec XX wieku postrzegano głównie jako schorzenie układu pokarmowego dotykające dzieci, a objawiające się przewlekłymi biegunkami, niedożywieniem i utratą masy ciała. Obecnie celiakię określa się jako chorobę ogólnoustrojową, o szeregu różnych objawów klinicznych i która dotyka zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe.

Celiakię według najnowszych wytycznych ESPGHAN (European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) definiuje się jako immunologiczne zaburzenie ogólnoustrojowe wywołane przez gluten u osób podatnych genetycznie, charakteryzujące się obecnością:

  •  zmiennej kombinacji objawów klinicznych,
  •  konkretnych przeciwciał,
  •  HLA DQ2 lub HLA DQ8,
  •  enteropatii (patalogicznego stanu w obrębie jelit).

Szacuje się, iż na celiakię choruje około 1% polskiego społeczeństwa, jednak tylko część chorych jest zdiagnozowana. Stwierdzono również, że celiakia występuje dwa razy częściej u kobiet niż u mężczyzn. Ponieważ w Polsce nie prowadzi się rejestru chorych na celiakię nie wiadomo ile jest obecnie osób, ze zdiagnozowaną celiakią.

Więcej informacji o celiakii znajdziesz na kolejnych stronach naszego poradnika: