Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos"
KRS: 0000345184
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Adres do korespondencji
85-950 Bydgoszcz 1
skrytka pocztowa nr 76

Śledź nas

Grupy ryzyka

Grupy ryzyka

 

Zwiększone ryzyko pojawienia się celiakii występuje u:

  • krewnych pierwszego stopnia,
  •  osób z chorobami autoagresywnymi,
  •  osób chorych na cukrzycę typu I,
  •  osób z niedoborem przeciwciał IgA,
  •  osób z Zespołem Downa.