Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos"
KRS: 0000345184
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Adres do korespondencji
85-950 Bydgoszcz 1
skrytka pocztowa nr 76

Śledź nas

Skutki niestosowania diety

Skutki niestosowania diety

 

Nieprawidłowe leczenie celiakii, czyli popełnianie błędów w diecie bezglutenowej powoduje uszkodzenie jelita cienkiego: zanik kosmków jelitowych i pogłębienie się przestrzeni między kosmkami. Zmianom w obrazie jelita mogą towarzyszyć lub nie:

 • objawy ze strony układu pokarmowego – zwykle w postaci biegunek, zaparć lub niedoboru masy ciała na skutek nieprawidłowego wchłaniania składników odżywczych,
 • objawy ze strony innych układów.

Nieprawidłowe stosowanie diety bezglutenowej skutkuje również pojawieniem się dodatkowych schorzeń. Powikłania powstałe w związku z nieprzestrzeganiem diety bezglutenowej w postaci chorób takich jak np. osteopenia są zwykle nieodwracalne.

SKUTKI NIEPRZESTRZEGANIA DIETY BEZGLUTENOWEJ

Układ pokarmowy

 •  niedobór masy ciała

Układ krwionośny

 •  anemia z niedoboru żelaza

Układ mięśniowo-kostny

 •  osteoporoza
 •  osteomalacja

Układ nerwowy

 •  ataksja
 •  padaczka
 •  depresja
 •  charakteropatie (negatywizm, apatia, niecierpliwość, obniżone poczucie własnej wartości)

Układ rozrodczy

 •  zaburzenia miesiączkowania
 •  wczesna menopauza
 •  poronienia
 •  niska masa urodzeniowa płodu
 •  martwe porody
 •  bezpłodność męska i żeńska

Choroby autoimmunlogiczne

 • cukrzyca typu 1
 •  autoimmunologiczne zapalenie wątroby
 •  zespół Sjögrena
 •  hiposplenizm
 •  automimmunologiczne zapalenie tarczycy

Długotrwałe nieprzestrzeganie diety bezglutenowej przez chorego na celiakię zwiększa także ryzyko pojawienia się choroby nowotworowej. Do najczęściej występujących chorób nowotworowych dotykających osoby chore na celiakię
zalicza się:

 •  chłoniak nieziarniczy,
 •  rak jelita cienkiego,
 •  rak jelita grubego.