Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos"
KRS: 0000345184
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Adres do korespondencji
85-950 Bydgoszcz 1
skrytka pocztowa nr 76

Śledź nas

Produkt niskoglutenowy

Produkt niskoglutenowy

 

PRODUKT NISKOGLUTENOWY
Produkt o obniżonej zawartości glutenu, czyli tzw. produkt niskoglutenowy
 to produkt, w którym zawartość glutenu mieści się w przedziale od powyżej 20 mg/kg do 100 mg/kg.

Produkty o obniżonej zawartości glutenu powinny być opisane na opakowaniu jako "(produkty) o obniżonej zawartości glutenu" i - zgodnie z przepisami prawa - nie mogą być oznaczane jako produkty bezglutenowe.

Produkty o obniżonej zawartości glutenu nie powinny być spożywane przez osoby chore na celiakię.