Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos"
KRS: 0000345184
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Adres do korespondencji
85-950 Bydgoszcz 1
skrytka pocztowa nr 76

Śledź nas

Wykaz produktów bezglutenowych

Wykaz produktów bezglutenowych

 

WYKAZ PRODUKTÓW BEZGLUTENOWYCH
Właściwa identyfikacja produktów dozwolonych i zabronionych w diecie opiera się na znajomości rynku żywności
bezglutenowej. Wykaz wszystkich oznaczonych produktów bezglutenowych (przebadanych pod kątem zawartości glutenu i spełniającym normy dla żywności bezglutenowej) stanowiłby dla każdego chorego cenny zbiór informacji o produktach bezglutenowych znajdujących się na rynku*). Jednak zmiany, jakie zachodzą na rynku produktów bezglutenowych (z jednej strony pojawiają się nowe produkty, a z drugiej inne znikają lub przestają być bezglutenowymi) wymuszałyby konieczność jego aktualizacji przynajmniej kilkanaście razy w roku, a to z kolei sprawia, że jego wydruk (w wersji papierowej) jest nieopłacalny i mija się z celem.

Ułatwieniem dla chorych mogłaby być niezawodna i bieżąco aktualizowana aplikacja, która wskazywałaby produkty bezglutenowe za pomocą kodu kreskowego lub też pozwalała uzyskać informacje o produktach bezglutenowych z danego asortymentu lub od konkretnego producenta, np. listę bezglutenowych galaretek lub jogurtów albo listę bezglutenowych lodów albo produktów bezglutenowych marki Grycan, itp. Niestety, w Polsce nadal brakuje tego typu profesjonalnego rozwiązania, które z pewnością ułatwiłoby zakupy żywności bezglutenowej i z pewnością mogłoby zastąpić drukowany wykaz.
 

INFORMACJE O NOWYCH PRODUKTACH
Aby na bieżąco aktualizować informacje o bezglutenowych produktach znajdujących się na rynku chorym na celiakię polecamy śledzenie informacji o nowych produktach pojawiających się na rynku na:

RZĄDOWY REJESTR PRODUKTÓW BEZGLUTENOWYCH
W Polsce aktualnie nie ma systemu rejestracji i weryfikacji produktów bezglutenowych wprowadzanych na rynek**). Z tego powodu konsumenci żywności bezglutenowej nie mają gwarancji, że wszystkie produkty sprzedawane jako bezglutenowe są przebadane na zawartość glutenu oraz spełniają normy określone w przepisach prawa żywnościowego. Główny Inspektor Sanitarny prowadzi monitoring (kontrolę) żywności bezglutenowej, ale są to działania prowadzone na zbyt małą – w stosunku do potrzeb - skalę lub wykonywane po interwencji.

Środowisko osób chorych na celiakię od kilku lat zabiega o utworzenie rządowego, jawnego, dostępnego on-line (podobnie jak wykaz leków) rejestru produktów bezglutenowych (wyłącznie produktów przebadanych i spełniających normy dla bezglutenowej żywności) na stronie instytucji rządowej, do którego nieodpłatnie miałby dostęp każdy chory. Taki wykaz byłby dla chorych na celiakię cennym źródłem wiedzy o bezglutenowych produktach dostępnych na rynku i znacznie ułatwiłby identyfikację produktów bezpiecznych w diecie bezglutenowej. Jednocześnie wykaz taki wskazałby nieuczciwych producentów (czyli tych, którzy nie badają swoich produktów i tym samym nie mogą ich zgłosić do jawnego rządowego rejestru) i pozwolił na ich wyeliminowanie z rynku.

*)  Pierwszy wykaz produktów bezglutenowych ukazał się w Polsce w 2000 roku.
**) Wcześniej taki obowiązek dotyczył produktów bezglutenowych zaliczanych środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego – wówczas każdy wyrób bezglutenowy zaliczany do środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego musiał być zgłaszany GIS, a osoby chore na celiakię mogły na stronach internetowych GIS zweryfikować, czy produkt znajdujący się na rynku został zgłoszony i zweryfikowany przez GIS pod kątem zawartości glutenu.