Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos"
KRS: 0000345184
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Adres do korespondencji
85-950 Bydgoszcz 1
skrytka pocztowa nr 76

Śledź nas

Działania

Działania adresowane do chorych na celiakię

 

W Polsce od wielu lat funkcjonują organizacje wspierające chorych na celiakię. W szczególności zachęcamy do zapoznania się i skorzystania z oferty, jaką proponuje Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

Stowarzyszenie „Przekreślony Kłos” jest kontynuatorem ponad 30 – letniej działalności na rzecz chorych na celiakię prowadzonej przez TPD Koło Pomocy Dzieciom na Diecie Bezglutenowej w Bydgoszczy. Stowarzyszenie "Przekreślony Kłos" jest klasyczną organizacją pacjentką opartą na pracy wolontariuszy. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit, nie prowadzi działalności gospodarczej i jest organizacją pożytku publicznego.

Działalność Stowarzyszenia „Przekreślony Kłos” to między innymi:
  • nieodpłatna i profesjonalna edukacja w zakresie diety bezglutenowej i celiakii,
  • wydawanie poradników, książek, informatorów i broszur o celiakii o diecie bezglutenowej, w tym między innymi serii poradników „Celiakia. Dieta bezglutenowa. Wiedzieć więcej”,
  • prowadzenie serwisów internetowych z informacjami o diecie bezglutenowej, żywności bezglutenowej i celiakii,
  • organizowanie różnych imprez i spotkań integracyjnych, kulturalnych oraz świąteczno-okolicznościowych.
Stowarzyszenie "Przekreślony Kłos" współpracuje:
  • z administracją rządową i samorządową w celu poprawy jakości życia oraz rozwiązywania problemów z jakimi borykają się chorzy na celiakię z racji diety – między innymi dzięki naszym długoletnim staraniom został w Polsce wprowadzony urzędowy monitoring bezglutenowej żywności,
  • z placówkami służby zdrowia w celu poprawy opieki zdrowotnej nad chorymi na celiakię oraz wspólnie ze środowiskiem naukowym realizujemy różne programy edukacyjne w zakresie celiakii i diety bezglutenowej – między innymi projekt oceny stanu odżywienia osób chorych na celiakię,
  • z producentami żywności bezglutenowej, mobilizując ich do uruchamiania produkcji nowych wyrobów bezglutenowych.
Poznaj działania Stowarzyszenia "Przekreślony Kłos" na rzecz środowiska wszystkch chorych na celiakię.


 
Szczegółowe informacje o bieżącej ofercie działań dla chorych na celiakię można znaleźć na stronie Stowarzyszenia „Przekreślony Kłos” www.dietabezglutenowa.org.pl oraz na Facebooku Stowarzyszenia „Przekreślony Kłos”.
 

 
DZIAŁANIA O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM
Akademia Zdrowia Celiakia
- adresowane do wszystkich chorych oraz rodziców dzieci chorych coroczne spotkania ze specjalistami w zakresie celiakii i diety bezglutenowej


Warsztaty Nauki Życia z Dietę Bezglutenową
- adresowane do chorych oraz rodziców dzieci chorych praktyczne warsztaty z zakresu przygotowywania bezglutenowych potraw oraz wypieków


 
Akademia Kulinarna Celiakia - zaawansowane warsztaty ze sztuki kulinarnej (między innymi z przygotowania smacznych i wyszukanych potraw oraz dekoracji cukierniczych) w bezglutenowej wersji


 
Akademia Zdrowia Małego Celiakia
- specjalne zajęcia o tematyce celiakii i diety bezglutenowej adresowane do dzieci i młodzieży


 
Kolorowa Kuchnia Bezglutenowa
- warsztaty kulinarne adresowane do dzieci i młodzieży


 

DZIAŁANIA O CHARAKTERZE INTEGRACYJNYM
Bezglutenowy Dzień Dziecka
- okolicznościowe imprezy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka gwarantujące dobrą zabawę w gronie rówieśników, bezglutenowy poczęstunek oraz upominki


 
Bezglutenowe Mikołajki
- okolicznościowe imprezy dla dzieci z okazji Mikołajek gwarantujące dobrą zabawę w gronie rówieśników, bezglutenowy poczęstunek oraz upominki


 
Bezglutenowe Śniadanie Wielkanocne
- okolicznościowe imprezy z okazji Świąt Wielkanocnych adresowane do osób chorych, członków Stowarzyszenia „Przekreślony Kłos”


 
Bezglutenowa Wieczerza Wigilijna
- okolicznościowe imprezy z okazji Świąt Bożego Narodzenia adresowane do osób chorych, członków Stowarzyszenia „Przekreślony Kłos”