Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos"
KRS: 0000345184
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Adres do korespondencji
85-950 Bydgoszcz 1
skrytka pocztowa nr 76

Śledź nas

Działania

Działania adresowane do chorych na celiakię

 

W Polsce od wielu lat funkcjonują organizacje wspierające chorych na celiakię. Wszystkich chorych zachęcamy do zapoznania się i skorzystania z oferty, jaką proponuje Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos”.

Stowarzyszenie „Przekreślony Kłos” jest kontynuatorem ponad 30 – letniej działalności na rzecz chorych na celiakię prowadzonej przez TPD Koło Pomocy Dzieciom na Diecie Bezglutenowej w Bydgoszczy. Stowarzyszenie "Przekreślony Kłos" jest klasyczną organizacją pacjencką opartą na pracy wolontariuszy. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit, nie prowadzi działalności gospodarczej oraz jest organizacją pożytku publicznego.

Działalność Stowarzyszenia „Przekreślony Kłos” to między innymi:
 • nieodpłatna i profesjonalna edukacja w zakresie diety bezglutenowej i celiakii,
 • wydawanie poradników, książek, informatorów i broszur o celiakii o diecie bezglutenowej, w tym między innymi serii poradników „Celiakia. Dieta bezglutenowa. Wiedzieć więcej”,
 • prowadzenie serwisów internetowych z informacjami o diecie bezglutenowej, żywności bezglutenowej i celiakii,
 • organizowanie różnych imprez i spotkań integracyjnych, kulturalnych oraz świąteczno-okolicznościowych.
Stowarzyszenie „Przekreślony Kłos” współpracuje:
 • z administracją rządową i samorządową (w tym z instytucjami sprawującymi kontrolę nad żywnością) w celu poprawy jakości życia oraz rozwiązywania problemów z jakimi borykają się chorzy na celiakię z racji diety – między innymi dzięki naszym długoletnim staraniom został w Polsce wprowadzony urzędowy monitoring bezglutenowej żywności,
 • z placówkami służby zdrowia w celu poprawy opieki zdrowotnej nad chorymi na celiakię oraz wspólnie ze środowiskiem naukowym realizujemy różne programy edukacyjne w zakresie celiakii i diety bezglutenowej – między innymi projekt oceny stanu odżywienia osób chorych na celiakię,
 • z producentami żywności bezglutenowej, mobilizując ich do uruchamiania produkcji nowych wyrobów bezglutenowych.
Poznaj działania Stowarzyszenia „Przekreślony Kłos” na rzecz środowiska wszystkch chorych na celiakię.

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos” było inicjatorem powołania w Polsce urzędowego monitoringu żywności bezglutenowej. Zadanie to zrealizowano przy współpracy z posłami: Teresą Piotrowską i prof. Maciejem Świątkowskim. Dzięki naszej inicjatywie prowadzone są urzędowe kontrole żywności bezglutenowej, a chorzy sięgając po produkty bezglutenowe mogą czuć się bezpieczniej.


Ponadto Stowarzyszenie „Przekreślony Kłos” jest inicjatorem wielu interpelacji poselskich:

 • 2008 – Interpelacja nr 6203 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zasad orzecznictwa o niepełnosprawności z tytułu celiakii i zaliczania chorych na celiakię do osób niepełnosprawnych – dotycząca ujednolicenia orzecznictwa o niepełnosprawności chorych na celiakię oraz innej możliwości wsparcia chorych na celiakię – poseł Teresa Piotrowska
 • 2010 - Interpelacja nr 17986 do ministra zdrowia w sprawie problemów związanych z niską wykrywalnością celiakii oraz kwestii dotyczących badania żywności bezglutenowej  - dotycząca możliwości rozpoznania wykonywania badań przesiewowych w kierunku celiakii przez lekarza pierwszego kontaktu oraz kontroli żywności bezglutenowej – poseł Teresa Piotrowska
 • 2013 - Interpelacja nr 15017 do ministra zdrowia w sprawie refundowania wybranych bezglutenowych środków spożywczych zaliczanych do środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego – dotycząca refundacji kosztów diety bezglutenowej lub innej formy pomocy dla chorych ze strony państwa – poseł Teresa Piotrowska
 • 2013 - Interpelacja nr 17253 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie refundowania wybranych bezglutenowych środków spożywczych zaliczanych do środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego – dotycząca refundacji kosztów diety bezglutenowej lub innej formy pomocy dla chorych ze strony państwa – poseł Teresa Piotrowska
 • 2016 - Interpelacja nr 3092 do ministra zdrowia w sprawie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności bezglutenowej – dotycząca nadzoru nad żywnością bezglutenową – posłowie: Teresa Piotrowska, Zbigniew Pawłowicz
 • 2016 - Interpelacja nr 8441 do ministra zdrowia w sprawie znakowania żywności bezglutenowej – dotycząca wprowadzenia rejestru żywności bezglutenowej i rozszerzenia monitoringu o lokale gastronomiczne - posłowie: Teresa Piotrowska, Zbigniew Pawłowicz
 • 2017 - Interpelacja nr 11313 do ministra zdrowia w sprawie obowiązkowej rejestracji żywności bezglutenowej oraz utworzenia jawnego rejestru tej żywności bezglutenowej – dotycząca wprowadzenia rejestru żywności bezglutenowej – poseł Tomasz Latos

 
Szczegółowe informacje o bieżącej ofercie działań dla chorych na celiakię można znaleźć na stronie Stowarzyszenia „Przekreślony Kłos” www.dietabezglutenowa.org.pl oraz na Facebooku Stowarzyszenia „Przekreślony Kłos”.
 

 
DZIAŁANIA O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM
Akademia Zdrowia Celiakia
- adresowane do wszystkich chorych oraz rodziców dzieci chorych coroczne spotkania ze specjalistami w zakresie celiakii i diety bezglutenowej


Warsztaty Nauki Życia z Dietą Bezglutenową
- adresowane do chorych oraz rodziców dzieci chorych praktyczne warsztaty z zakresu przygotowywania bezglutenowych potraw oraz wypieków


 
Akademia Kulinarna Celiakia - zaawansowane warsztaty ze sztuki kulinarnej (między innymi z przygotowania smacznych i wyszukanych potraw oraz dekoracji cukierniczych) w bezglutenowej wersji


 
Akademia Zdrowia Małego Celiakia
- specjalne zajęcia o tematyce celiakii i diety bezglutenowej adresowane do dzieci i młodzieży


 
Kolorowa Kuchnia Bezglutenowa
- warsztaty kulinarne adresowane do dzieci i młodzieży


 

DZIAŁANIA O CHARAKTERZE INTEGRACYJNYM
Bezglutenowy Dzień Dziecka
- okolicznościowe imprezy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka gwarantujące dobrą zabawę w gronie rówieśników, bezglutenowy poczęstunek oraz upominki


 
Bezglutenowe Mikołajki
- okolicznościowe imprezy dla dzieci z okazji Mikołajek gwarantujące dobrą zabawę w gronie rówieśników, bezglutenowy poczęstunek oraz upominki


 
Bezglutenowe Śniadanie Wielkanocne
- okolicznościowe imprezy z okazji Świąt Wielkanocnych adresowane do osób chorych, członków Stowarzyszenia „Przekreślony Kłos”


 
Bezglutenowa Wieczerza Wigilijna
- okolicznościowe imprezy z okazji Świąt Bożego Narodzenia adresowane do osób chorych, członków Stowarzyszenia „Przekreślony Kłos”