Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos"
KRS: 0000345184
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Adres do korespondencji
85-950 Bydgoszcz 1
skrytka pocztowa nr 76

Śledź nas

Oznakowanie żywności bezglutenowej

Oznakowanie żywności bezglutenowej

 

WYMAGANE PRZEZ PRAWO ŻYWNOŚCIOWE
Przepisy prawne precyzyjnie regulują sposób oznaczania produktów bezglutenowych. Produkty bezglutenowe, czyli wyroby zawierające nie więcej niż 20 ppm glutenu powinny posiadać sformułowanie „(produkt) bezglutenowy”.

Produkty o niskiej zawartości glutenu, czyli wyroby zawierające do 100 ppm glutenu powinny być natomiast oznaczane jako „produkty o bardzo niskiej zawartości glutenu” – nie wolno w ich etykietowaniu, reklamie oraz prezentacji używać określenia „(produkt) bezglutenowy”.
 
DODATKOWE OZNAKOWANIE GRAFICZNE - PRZEKREŚLONY KŁOS
Na opakowaniach produktów spożywczych można również spotkać dodatkowe oznakowanie graficzne - znaki graficzne symbolizujące "przekreślony kłos". Oznakowanie graficzne produktów bezglutenowych to oznakowanie dobrowolne, które nie jest wymagane przez przepisy prawa żywnościowego.
 

DODATKOWE OZNAKOWANIE GRAFICZNE - INNE ZNAKI
Oprócz symboliki „przekreślonego kłosa” do graficznego oznaczania żywności bezglutenowej stosowane są również inne symbole graficzne – ważne, aby te symbole były czytelne dla osób chorych na celiakię.
 

Należy podkreślić, że osoba chora na celiakię dokonując wyboru produktu powinna kierować się opisem słownym „(produkt) bezglutenowy”, który jest wymagany przez prawo żywnościowe, a nie symbolami graficznymi „przekreślonego kłosa” lub innymi.

DO POBRANIA
BROSZURA Wytyczne w zakresie oznakowania żywności bezglutenowej w Polsce (obowiązujące od 20 lipca 2016)