Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos"
KRS: 0000345184
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Adres do korespondencji
85-950 Bydgoszcz 1
skrytka pocztowa nr 76

Śledź nas

Zasady współpracy

Zasady współpracy

 

OFERTA DLA PRODUCENTÓW (DYSTRYBUTORÓW) ŻYWNOŚCI BEZGLUTENOWEJ

Producentów i dystrybutorów żywności bezglutenowej informujemy, że w serwisie internetowym WSZYSTKO O DIECIE BEZGLUTENOWEJ I CELIAKII przygotowaliśmy dział Nowości, za pośrednictwem którego informujemy osoby stosujące dietę bezglutenową o nowych produktach bezglutenowych (wyłącznie wyroby oznaczone jako "produkt bezglutenowy"), które pojawiły się na rynku.

Producentów i dystrybutorów zainteresowanych zamieszczeniem informacji o swoich produktach prosimy o kontakt:

  • e-mail: administrator@dietabezglutenowa.pl lub kolo@dietabezglutenowa.pl,
  • tel.: 602 623 218 lub 668 176 622.

Zamieszczenie informacji na stronie jest nieodpłatne. Warunkiem opublikowania informacji o wyrobach jest udostępnienie protokołu badań potwierdzającego, że produkt opisany jako bezglutenowy spełnia normy dla żywności bezglutenowej, tj. zawiera nie więcej niż 20 ppm glutenu.

Dodatkowo prosimy o przesłanie fotografii wyrobów - najlepiej zdjęcia produktowe (wraz ze zgodą na ich publikację) oraz – w przypadku nowych firm (marek) dodatkowo prosimy o przesłanie loga firmy lub marki handlowej wyrobów bezglutenowych.

Producentów żywności bezglutenowej informujemy, że w naszym serwisie internetowym przygotowaliśmy również link Producenci żywności bezglutenowej, za pośrednictwem którego informujemy osoby stosujące dietę bezglutenową o producentach żywności bezglutenowej (nazwa firmy/marki wraz z logo oraz  linkiem do strony internetowej). Podmioty zainteresowane umieszczeniem informacji o swoje firmie (marce) prosimy o przesłane loga firmy (marki wyrobów bezglutenowych) wraz z linkiem do strony www.

OFERTA DLA PRODUCENTÓW (DYSTRYBUTORÓW) BEZGLUTENOWYCH SUPLEMENTÓW DIETY
Jednym z celów naszego serwisu jest dostarczanie chorym na celiakię (oraz inne schorzenia wymagające stosowania diety bezglutenowej) informacji o bieżącej ofercie produktów bezglutenowych, w tym również suplementów diety opisanych jako „produkt bezglutenowy” - Bezglutenowe suplementy diety.

Producentów i dystrybutorów zainteresowanych zamieszczeniem informacji o swoich wyrobach prosimy o kontakt:

  • e-mail: administrator@dietabezglutenowa.pl lub kolo@dietabezglutenowa.pl,
  • tel.: 602 623 218 lub 668 176 622.

Zamieszczenie informacji na stronie jest nieodpłatne. Warunkiem opublikowania informacji o suplementach diety oznaczonych jako „produkt bezglutenowy” jest udostępnienie protokołu badań potwierdzającego, że suplement diety opisany jako bezglutenowy spełnia normy dla żywności bezglutenowej, tj. zawiera nie więcej niż 20 ppm glutenu.
Dodatkowo prosimy o przesłanie fotografii wyrobów - najlepiej zdjęcia produktowe (wraz ze zgodą na ich publikację) oraz – w przypadku nowych firm (marek) dodatkowo prosimy o przesłanie loga firmy lub marki handlowej.

OFERTA DLA LABORATORIÓW OZNACZAJĄCYCH GLUTEN W PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH
Laboratoria, które w ramach swoich usług badają produkty spożywcze pod kątem zawartości glutenu informujemy, że w naszym serwisie internetowym przygotowaliśmy link Laboratoria oznaczające gluten, za pośrednictwem którego informujemy o ofercie laboratoriów, które badają produkty spożywcze pod kątem zawartości glutenu.

Podmioty zainteresowanych zamieszczeniem informacji o swojej firmie prosimy o kontakt:

  • e-mail: dietetyk@dietabezglutenowa.pl,
  • tel.: 668 176 622.

Zamieszczenie informacji na stronie jest nieodpłatne. Dodatkowo prosimy o przesłanie loga firmy, informacji o ofercie oraz danych kontaktowych.

OFERTA DLA WYDAWNICTW
W naszym serwisie zamieściliśmy link Wykaz publikacji z informacjami o publikacjach dotyczących diety bezglutenowej.

Wydawnictwa  oraz autorów publikacji zainteresowanych zamieszczeniem informacji o swojej publikacji prosimy o kontakt:

  • e-mail: dietetyk@dietabezglutenowa.pl,
  • tel.: 668 176 622.

Zamieszczenie informacji na stronie jest nieodpłatne. Szczegółowe informacje przekażemy drogą mailową. Na stronie zamieszczamy informacje wyłącznie o publikacjach, które nie zawierają poważnych błędów merytorycznych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do współpracy przy tworzeniu naszego serwisu dla chorych na celiakię – Zarząd Stowarzyszenia „Przekreślony Kłos”.