Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos"
KRS: 0000345184
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Adres do korespondencji
85-950 Bydgoszcz 1
skrytka pocztowa nr 76

Śledź nas

Stanowisko GIS w sprawie bezglutenowej żywności

Stanowisko GIS w sprawie bezglutenowej żywności

 

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie definicji produktu bezglutenowego oraz sposobu oznaczania żywności bezglutenowej

W związku z wprowadzaniem w błąd konsumentów i producentów żywności bezglutenowej Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos” wystąpiło z pismem do Głównego Inspektora Sanitarnego.

Otrzymaliśmy pisemne wyjaśnienie GIS, z którego jednoznacznie wynika:

  • zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce (oraz całej UE) produkt bezglutenowy to produkt, którego producent gwarantuje, że produkt ten zawiera do 20 ppm glutenu i fakt ten potwierdza badaniami produktu pod kątem zawartości glutenu,
  • produkty bezglutenowe nie wymagają żadnej certyfikacji, a certyfikaty wydawane przez stowarzyszenia, nie mają urzędowego znaczenia,
  • zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce (oraz całej UE) produkt spożywczy bezglutenowy musi być opisany słownie (na opakowaniu jednostkowym) "produkt bezglutenowy",
  • żadne przepisy nie nakładają na producentów obowiązku stosowania graficznego oznaczania bezglutenowej żywności symbolem „przekreślonego kłosa”,
  • stosowane symbole "przekreślonego kłosa" są znakami o charakterze informacyjnym i żaden ze stosowanych znaków nie ma urzędowego znaczenia,
  • nie obowiązuje również żaden urzędowy system licencjonowania produktów powiązany z nadawaniem znaku "przekreślonego kłosa"; wszelkie licencje w tym przedmiocie są jedynie prywatnymi licencjami stowarzyszeń lub innych organizacji, które w ten sposób odpłatnie lub nieodpłatnie użyczają swój znak,
  • nie ma również jednego międzynarodowego wzoru znaku "przekreślonego kłosa", a jedynie są znaki mniej lub bardziej znane konsumentom w danym kraju,
  • symbol "przekreślonego kłosa" nie jest i nigdy nie był znakiem jakości.

STANOWISKO GIS (fragmenty pisma z 2015 r.)

Produkt Bezglutenowy