Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos"
KRS: 0000345184
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Adres do korespondencji
85-950 Bydgoszcz 1
skrytka pocztowa nr 76

Śledź nas

Przekroczenie wartości glutenu - DENVER FOOD

Przekroczenie wartości glutenu - DENVER FOOD

Przekroczenie wartości glutenu - DENVER FOOD

Zgodnie z komunikatem GIS - z powodu przekroczenia norm glutenu w bezglutenowej mące gryczanej białej marki DENVER FOOD z rynku wycofywana jest partia mąki z oznaczeniem 010621J - dotyczy mąki sprzedawanej w opakowaniach 400 g i 1000 g.


Link do komunikatu: https://www.gov.pl/web/gis/ostrzezenie-publiczne-dotyczace-zywnosci-wycofanie-produktu-pn-maka-gryczana-biala-bezglutenowa